Zaproszenie do modlitwy o odnowienie wiary w Polsce i Meksyku.

Dnia 3 maja 1959 roku Kardynał Miguel Dario Miranda Miranda y Gomez, ówczesny Prymas Meksyku, na prośbę Prymasa Polski Kardynała Stefana Wyszyńskiego oddał Polskę w opiekę Matki Bożej z Guadalupe. Do tego faktu zawierzenia Polski doprowadzi pan Jerzy Skoryna, który jako żołnierz AK i uczestnik Powstania Warszawskiego po demobilizacji II Korpusu w Anglii, w październiku 1946 r. przybył do Meksyku, gdzie zamieszkał na stałe. Znał osobiście Prymasa Meksyku i wystąpił do Niego z zapytaniem czy Polska mogłaby zostać zawierzona Matce Bożej Guadalupe. Prymas Meksyku, Kardynał Miguel Dario Miranda y Gomez odpowiedział Panu Skorynie, że jest to możliwe po spełnieniu dwóch warunków: Prymas Polski winien wystąpić z taką prośbą o to, a także taką samą prośbę winien wyrazić Prezydent Polski.


Niezwłocznie został więc powiadomiony o tym Prymas Polski, Kardynał Stefan Wyszyński, który w krótkim czasie prośbę przysłał do Meksyku. Ówczesny komunistyczny rząd PRL nie mógł tego uczynić z racji ideologicznych. Uczynił to więc Prezydent rządu emigracyjnego w Londynie, który był uznawany przez Watykan.


Prymas Meksyku, kard. Miranda y Gomez zlecił zorganizowanie i przygotowanie tej uroczystości panu Skorynie, ustalając jej datę na niedzielę 3 maja 1959. W niedzielę 3 maja o godz. 7.00 ojciec Klukowski, z USA, odprawił Mszę św. Bazylice Guadalupe przed cudownym wizerunkiem Matki Bożej w intencji narodu polskiego. Ojciec Klukowski podkreślił doniosłość tej podwójnej historycznej chwili, w której świętując kościelno-państwową uroczystość 3-go maja – Królowej Polski oraz uchwalenia Konstytucji 3 Maja jego ojczyzna i naród zostały oddane pod opiekę Matki Bożej z Guadalupe. Wyraził ufność, że Polska doczeka wyzwolenia i prawdziwej wolności. Pod koniec przemówienia odczytał telegram Prymasa Polski, Kardynała Stefana Wyszyńskiego: „W dniu święta Królowej Polski, gdy cały lud wierny odnawia swoje śluby Jasnogórskie, przesyłamy naszym rodakom zebranym u stóp Matki Bożej Guadalupiańskiej wyrazy wspólnoty w jednej wierze, miłości braterskiej i niezłomnej nadziei.” Prymas Meksyku wygłosił dłuższe przemówienie po hiszpańsku, pełne przyjaźni i miłości do Polski i Polonii meksykańskiej. Wymienił też inne kraje okupowane, których delegaci zaznaczyli swą obecność przez uwidocznione transparenty. W słowach otuchy i nadziei zapewnił, że te doświadczenia i próby, jakie obecnie te kraje przechodzą, miną, i odzyskają one wolność. Zachęcił też do modlitwy i ufności w opiekę Matki Bożej. Zwracając się do obywateli Meksyku przypomniał, że kiedy Kościół w Meksyku cierpiał prześladowanie (w latach 1926-1936), to Polska modliła się wtedy za Meksyk. Mamy więc dług wobec tego bohaterskiego narodu i powinniśmy go teraz spłacić przez modlitwę, kiedy dziś cierpi on z powodu ateistycznego komunizmu. Polska była zawsze wierna wierze i tradycjom katolickim.


Dzisiaj dziękujemy Prymasowi Polski Kardynałowi Stefanowi Wyszyńskiemu, który powierzał także losy narodu macierzyńskiej opiece Maryi, wierząc z ufnością w Jej skuteczną pomoc i obronę. Wyrazem tej ufnej wiary Prymasa Tysiąclecia była jego dewiza: „Wszystko postawiłem na Maryję” oraz głębokie przekonanie oparte na faktach historycznych, że Maryja strzeże i broni swego Królestwa w Polsce przed różnorodnymi zagrożeniami i niebezpieczeństwami. Podejmował też ogromny trud i wysiłek dla dobra narodu w oparciu o testament swego poprzednika, kardynała Hlonda, który powiedział m.in.: „Zwycięstwo gdy przyjdzie, będzie to zwycięstwo Maryi”. Tak było w przeszłości i wierzy, że tak będzie w przyszłości. Te zwycięstwa powtarzają się raz po raz w dziejach wierzącego i maryjnego narodu, gdyż wróg Kościoła i narodu ciągle podejmuje nowe ataki i próby unicestwienia go. Chrystus jednak zapewnił nas, że „bramy piekielne go nie przemogą” (Mt 16,18). Maryja zaś, w przekonaniu prymasa, jako Królowa naszego narodu, a także jako Matka Kościoła, jest Niewiastą wybraną przez Boga w tym celu, by zawsze miażdżyła głowę tego wroga i udaremniała jego plany.


Jednym z takich zwycięstw był wybór Kardynała Karola Wojtyły na Papieża w 1978 roku, który całe swe życie i działalność pasterską poświęcił bez reszty Chrystusowi i Maryi w myśl dewizy św. Ludwika Grignona de Montfort: „Totus Tuus”.


Św. Jan Paweł II jest rzeczywiście opatrznościowym Papieżem, który prowadzi lud Boży do Chrystusa przez Maryję


Dziękując za Matce Bożej Guadalupe, za Jej wstawiennictwo u Syna swego i pomoc Polsce, pragniemy na mocy tamtego zawierzenia , odnawiać je przez cały rok, gdyż trwa w naszej ojczyźnie ogromna walka o wiarę. Zatroskani o przyszłość narodu polskiego wraz z braćmi i siostrami z Meksyku należącymi do Apostolatu Różańca św. NMP Guadalupe zapraszamy chętnych dołączenia się do wspólnej modlitwy.

Zawierzenie ma moc, a ta moc płynie z Serca Maryi, która oddaje sprawy i intencje Swemu Synowi, a Panu Naszemu Jezusowi Chrystusowi.

Od dnia 12 grudnia 2018 r. peregrynacji relikwii św. Jose Luis Sanchez de Rio, męczennika za Chrystusa Króla, włączamy się w roczną wielka modlitwę o odnowę wiary dwóch narodów: polskiego i meksykańskiego, prosząc tego małego żołnierza Chrystusa wstawiennictwo za nami i naszą ojczyzną.

Dorota Popowska
Apostolat NMP Guadalupe

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE. NARUSZANIE ICH SPOWODUJE SANKCJE KARNE !